Žeriavy a dráhy, oceľové konštrukcie - dodávky, montáž, servis a rekonštrukcie
žeriav

Ponuka služieb

Základne ponúkané služby

Dodávky

 • mostové jednonosníkové a dvojnosníkové
 • jednonosníkové s bočným vyložením
 • portálové a poloportálové
 • otočné stĺpové
 • žeriavové dráhy pre mostové a portálové žeriavy
 • dodávka a montáž pružného uloženia koľajníc
 • rektifikačné príchytky
 • dodávka náhradných dielov

Montáže

 • odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení vrátane trvalých žeriavových dráh
 • elektrických zariadení v rozsahu: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 – zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

Opravy

 • rektifikácia žeriavových dráh vrátane výmeny koľajníc a geodetického zamerania
 • inštalácia diaľkového ovládania, antikolízneho a preťažovacieho zariadenia
 • elektrických zariadení v rozsahu: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

Rekonštrukcie

 • zvýšenie nosnosti žeriavov
 • výmena zdvíhacej jednotky - žeriavovej mačky
 • elektronická regulácia pojazdu mosta a mačky
 • rekonštrukcia kábelových vedení a trolejí

Doprava

 • nákladná cestná doprava do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla