Žeriavy a dráhy, oceľové konštrukcie - dodávky, montáž, servis a rekonštrukcie
žeriav

Referencie

KPN, s.r.o.- Spišská Nová Ves
Dodávka a montáž mostového žeriava s nosnosťou 8000 kg, žeriavovej dráhy o celkovej dĺžke 30 bm a krytej plastovej troleje o celkovej dĺžke 90 bm.
EURO MACHINERY, s.r.o.
Dodávku a montáž elektromotorov pojazdu mosta a rektifikácia žeriavovej dráhy.
Liptovské strojárne plus, a.s. – Liptovský Mikuláš
Dodávka a montáž mostového žeriava s nosnosťou 10 000 kg a zvýšenie nosnosti žeriavovej dráhy z 5000 kg na 10 000 kg.
ZAMPRO ING. MRÁZ – Michalovce
Zvýšenie nosnosti mostového žeriava z 12 500 kg na 20 000 kg, dodávka kladkostroja s nosnosťou 20 000 kg a zvýšenie nosnosti žeriavovej dráhy z 12 500 kg na 20 000 kg.
Metalurgie Rumburk s.r.o. – Rumburk , Cz
Demontáž 4 ks žeriavov VUDUT, generálna oprava mechanických uzlov a obnova náterov na 2 ks žeriavov.
EURO MACHINERY, s.r.o. - Želiezovce
Dodávka a montáž mostového žeriava s nosnosťou 16 000 kg a žeriavovej dráhy o celkovej dĺžke 22 bm, 4 ks stĺpov , a krytej plastovej troleje o celkovej dĺžke 50 bm.
Liptovské strojárne plus, a.s. – Liptovský Mikuláš
Montáž striekacieho boxu, produkt firmy SIMA SACA - Belgicko
PERMON s.r.o. – Křivoklat , CZ
Rektifikácia žeriavovej dráhy v celkovej dĺžke 94 bm.
GOHR – SNV s.r.o. – Spišská Nová Ves
Dodávka a montáž elektroprevodoviek pojazdu mosta vrátane frekvenčného meniča na riadenie rýchlosti týchto prevodoviek
IQM, s.r.o. – Hriňová
Dodávka a montáž dvojrýchlostneho elektromotora zdvihu kladkostroja 3 200 kg. Dodávka a montáž priečnej káblovej troleje a tlačidlového ovládača.
SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. – Sereď
Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky oceľových konštrukcií a na nich upevnených podvesných dráh pre podvesné kladkostroje s nosnosťou 3,2 t,
AGR – Dlhé nad Cirochou, SK
rekonštrukcia pohonu mosta senníkového žeriava s nosnosťou 3,2 t
CINK Hydro - Energy s.r.o – Karlove Vary, CZ
dodávka a montáž priečnej káblovej troleje typu WAMPFLER vrátane tlačidlového ovládača
IBISERVIS s.r.o. – Kráľovský Chlmec
dodávka, montáž a celkové uvedenie do prevádzky žeriava 12,5 t x 15,3 m
PERMON, s.r.o. – Roztoky u Křivoklátu
dodávka a montáž diaľkového ovládania žeriava VUDUT 5 t x 22 m
BLISS – BRET, a.s. – Liptovský Mikuláš
montáž a uvedenie do prevádzky 5 ks žeriavov s nosnosťou 50 t, 20 t, 15 t a 2 x 22 t
PERMON, s.r.o. – Roztoky u Křivoklátu
dodávka a výmena koľajníc žeriavovej dráhy pre žeriav VUDUT 5 t x 22 m
BLISS – BRET, a.s. – Liptovský Mikuláš
montáž a uvedenie do prevádzky 3 ks žeriavových dráh pre žeriavy s nosnosťou 50 t, 20 t, 15 t a 2 x 22 t
TEPRON spol. s r.o. – Liptovský Mikuláš
úprava žeriavovej mačky výmenou ústrojenstva zdvihu žeriava s nosnosťou 5 t
KOVOTECHNO spol. s r.o. – Liptovský Mikuláš
zmena ovládania z kabíny na diaľkové ovládanie žeriava VUDUT s nosnosťou 5 t
ZAMPRO Ján Mráz – Michalovce
dodávka a montáž krytej plastovej troleje typu AKAPP pre 2 ks mostových žeriavov s nosnosťou 12,5 t
SLOVENSKÉ CUKROVARY a.s. – Rimavská Sobota
dodávka a montáž elektrického podvesného kladkostroja s nosnosťou 2 t
METALURGIE Rumburk, spol. s r.o. – Rumburk, CZ
generálna oprava mostového žeriava typu VUDUT s nosnosťou 8 t
METALURGIE Rumburk, spol. s r.o. – Rumburk, CZ
výmena podlahových roštov a schodníc výstupného schodiska na vonkajšej žeriavovej dráhe mostového žeriava typu VUDUT s nosnosťou 8 t
KPN spol. s r.o. – Spišská nová Ves
dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky žeriava a žeriavovej dráhy s nosnosťou 12,5 t
METALURGIE Rumburk, spol s r.o. – Rumburk, CZ
dodávka a montáž krytej plastovej troleje typu AKAPP pre mostový žeriav s nosnosťou 8 t